เหลือวันอ่านหนังสือแค่นี้เอง !!

วัน(s)

:

ชั่วโมง(s)

:

นาที(s)

:

สอง(s)

Ramnote.com : สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่สมุดโน๊ตนักเรียนกฏหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึง ข้อสอบเก่า และ มาตราสำคัญสำหรับท่องจำ คิดเสียว่ามันคือคู่มือการศึกษาฉบับพี่สอนน้องก็แล้วกัน